• H/F Mejlgaarden
  Kongelundsvej 199, 2300 København S.
  Indkørsel Oliefabriksvej 30, 2770 Kastrup
  Matrikel nr. 18a Sundby Overdrev

  H/F Mejlgaarden er stiftet den 18. marts 1943. Den startede med 165 lejemål, p.t. er der 115 lejemål, efter der i 1994 blev anlagt motorvej til Sverige, Øresunds, forbindelsen.
  Haveforeningen blev opført på en mark fra bondegården Mejlgaarden. Deraf kommer navnet på haveforeningen.

 • Rotter

  Nu er efteråret over os og dermed er der en masse nedfaldsfrugt der ligger og flyder på jorden, sørg nu for at samle det op, det er en fødekilde for rotter i foreningen.
  PBV.
  Henning Tillemand
  Formand

 • Påmindelse angående vedligeholdelse af kolonihaveområdet.

  Københavns Ejendomme og Indkøb har i 2016 modtaget en del påbud fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende manglende efterkommelse af grundejerforpligtelserne i koloni- og nyttehaveforeningerne.

  Københavns Ejendomme og Indkøb gør derfor opmærksom på, at grundejerforpligtelserne påhviler lejer og at disse blandt andet indebærer:

  Klipning og beskæring af træer, buske og hække
  Renholdelse af stier og adgangsveje
  Vedligeholdelse af eksisterende hegn
  Lejer bedes således holde de lejede arealer i en sådan stand, at Teknik og Miljøforvaltningen ikke fremsender påbud om at grundejerforpligtelserne skal efterkommes.
  Fremadrettet vil Københavns Ejendomme og Indkøb ved modtagelsen af ovennævnte påbud give lejer en frist på 14 dage til at efterkomme påbuddet og fremsende dokumentation herfor.
  Er de påbudte arbejder ikke udført inden fristens udløb, vil Københavns Ejendomme og Indkøb udføre arbejderne og derefter viderefakturere udgifterne til jer.
  P.B.V.
  Henning Tillemand