• H/F Mejlgaarden
  Kongelundsvej 199, 2300 København S.
  Indkørsel Oliefabriksvej 30, 2770 Kastrup
  Matrikel nr. 18a Sundby Overdrev

  H/F Mejlgaarden er stiftet den 18. marts 1943. Den startede med 165 lejemål, p.t. er der 115 lejemål, efter der i 1994 blev anlagt motorvej til Sverige, Øresunds, forbindelsen.
  Haveforeningen blev opført på en mark fra bondegården Mejlgaarden. Deraf kommer navnet på haveforeningen.

 • Foråret lige om hjørnet

  Lige ved og næsten
  Nu varer det ikke så længe inden haveforeningen åbner porten op til en ny havesæson (2017) som starter lørdag d. 1 april.

  Åbning for vandet
  Åbning for vandet sker lørdag d. 25 marts og her skal vi minde jer om for at undgå evt. vandskader i husene at jeres stophaner skal være lukket!

  Generalforsamling 2017
  Afholdes lørdag d. 1 april kl. 11.00.

  Forpagtning af butikken:
  Vi har fået ny marketender i haveforeningen
  Forpagter er Ulla Vind og Kirsten Jensen
  Bestyrelsen ønsker dem al held og lykke med butikken.

  Velkommen til en ny havesæson –
  og forhåbentlig en god sommer!
  P.B.V.
  Henning Tillemand
  Formand

 • Ventelisten


  Søndag d. 7 maj kl. 11,00 bliver der åbnet op for opskrivning til ventelisten, der bliver kun opnoteret 20 personer på listen, når listen er oppe på 50 personer lukkes listen igen, og der bliver ikke opnoteret flere.

  De fremmødte må selv holde "selvjustits" på pladsen om hvem der har mødt frem før hvem, da opskrivningen sker efter "først til mølle" princippet, bestyrelsen har intet ansvar i den forbindelse.
  P.B.V.
  Henning Tillemand

Påmindelse angående vedligeholdelse af kolonihaveområdet.

Københavns Ejendomme og Indkøb har d.å. modtaget en del påbud fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende manglende efterkommelse af grundejerforpligtelserne i koloni- og nyttehaveforeningerne.

Københavns Ejendomme og Indkøb gør derfor opmærksom på, at grundejerforpligtelserne påhviler lejer og at disse blandt andet indebærer:

 • Klipning og beskæring af træer, buske og hække
 • Renholdelse af stier og adgangsveje
 • Vedligeholdelse af eksisterende hegn 
 1. Lejer bedes således holde de lejede arealer i en sådan stand, at Teknik og Miljøforvaltningen ikke fremsender påbud om at grundejerforpligtelserne skal efterkommes.
 2. Fremadrettet vil Københavns Ejendomme og Indkøb ved modtagelsen af ovennævnte påbud give lejer en frist på 14 dage til at efterkomme påbuddet og fremsende dokumentation herfor.
 3. Er de påbudte arbejder ikke udført inden fristens udløb, vil Københavns Ejendomme og Indkøb udføre arbejderne og derefter viderefakturere udgifterne til jer.

Her, var der er en del haver der ikke levede op til, at vedligeholde deres haver i 2016 jf. foreningens regler og vedtægter. Så nu er det tid for selvransagelse og få gjort noget ved problemet i 2017.

P.b.v. Henning Tillemand