• H/F Mejlgaarden
  Kongelundsvej 199, 2300 København S.
  Indkørsel Oliefabriksvej 30, 2770 Kastrup
  Matrikel nr. 18a Sundby Overdrev

  H/F Mejlgaarden er stiftet den 18. marts 1943. Den startede med 165 lejemål, p.t. er der 115 lejemål, efter der i 1994 blev anlagt motorvej til Sverige, Øresunds, forbindelsen.
  Haveforeningen blev opført på en mark fra bondegården Mejlgaarden. Deraf kommer navnet på haveforeningen.

Indbrud i marketenderiet

Der har desværre været indbrud i marketenderiet i nat 30 juni, tyveknægtene har skaffet sig adgang ved at bryde vinduet op til kælderen, gået gennem lemmen ind i butikken, politiet tilkaldt de fangede deesværre ikke tyveknægtene    

Udtaget til havepræmiering 2017

HF Søndervang har indstillet følgende 6 haver til præmiering for 2017, Henning og Inge Lise have 66, Niels og Magret have 80, Alex og Joan have 87, Erik og Winnie have 89, Benni og Henriette have 101, Ole og Anette have 152.

Den endelige afgørelse om hvilke 3 haver der udtages til havepræmie i 2017 træffer havekonsulenten medio aug. måned, men en forløbelig tillykke til de udvalgte haver af bestyrelsen i H/F Mejlgaarden

 • Vigtig information til alle have lejer

  Desværre er hoveddrænet tilstoppet, det har den betydning! der i øjeblikket ikke bliver ledt overfladevand nok væk, det resulterer ligeledes i, der løber vand ind i kælderen under marketenderiet, bestyrelsen er derfor ved at indhente tilbud på at få udført arbejdet, det vil betyde, når arbejdet skal sættes i gang, bliver der spæret for gennemkørsel fra festpladsen og ned til kongelundsvej (Liljevej) medens arbejdet bliver udført.
  P.B.V.
  Henning Tillemand
  Formand • Påmindelse angående vedligeholdelse af kolonihaveområdet.

  Københavns Ejendomme og Indkøb har i 2016 modtaget en del påbud fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende manglende efterkommelse af grundejerforpligtelserne i koloni- og nyttehaveforeningerne.

  Københavns Ejendomme og Indkøb gør derfor opmærksom på, at grundejerforpligtelserne påhviler lejer og at disse blandt andet indebærer:

  Klipning og beskæring af træer, buske og hække
  Renholdelse af stier og adgangsveje
  Vedligeholdelse af eksisterende hegn
  Lejer bedes således holde de lejede arealer i en sådan stand, at Teknik og Miljøforvaltningen ikke fremsender påbud om at grundejerforpligtelserne skal efterkommes.
  Fremadrettet vil Københavns Ejendomme og Indkøb ved modtagelsen af ovennævnte påbud give lejer en frist på 14 dage til at efterkomme påbuddet og fremsende dokumentation herfor.
  Er de påbudte arbejder ikke udført inden fristens udløb, vil Københavns Ejendomme og Indkøb udføre arbejderne og derefter viderefakturere udgifterne til jer.
  Her, var der er en del haver der ikke levede op til, at vedligeholde deres haver i 2016 jf. foreningens regler og vedtægter. Så nu er det tid for selvransagelse og få gjort noget ved problemet i 2017.
  P.B.V.
  Henning Tillemand