• H/F Mejlgaarden
  Kongelundsvej 199, 2300 København S.
  Indkørsel Oliefabriksvej 30, 2770 Kastrup
  Matrikel nr. 18a Sundby Overdrev

  H/F Mejlgaarden er stiftet den 18. marts 1943. Den startede med 165 lejemål, p.t. er der 115 lejemål, efter der i 1994 blev anlagt motorvej til Sverige, Øresunds, forbindelsen.
  Haveforeningen blev opført på en mark fra bondegården Mejlgaarden. Deraf kommer navnet på haveforeningen.

Ny Kloakering

Forløbig rækkefølgeplan for kloakering af kolonihaver 12. juni 2018

Nyt om kloakering

 • En haveforening med mange beboere er som et miniature samfund.

  Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt miljø for beboerne i foreningen. Vi beder jer huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både jer og foreningen.

  Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden, reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde foreningen i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt også af det der ødelægges.

  Husk på! det er jer selv, der gennem havelejen skal betale istandsættelsen.

 • Påmindelse angående vedligeholdelse af kolonihaveområdet.

  Københavns Ejendomme og Indkøb har i 2016 modtaget en del påbud fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende manglende efterkommelse af grundejerforpligtelserne i koloni- og nyttehaveforeningerne.

  Københavns Ejendomme og Indkøb gør derfor opmærksom på, at grundejerforpligtelserne påhviler lejer og at disse blandt andet indebærer:

  Klipning og beskæring af træer, buske og hække
  Renholdelse af stier og adgangsveje
  Vedligeholdelse af eksisterende hegn
  Lejer bedes således holde de lejede arealer i en sådan stand, at Teknik og Miljøforvaltningen ikke fremsender påbud om at grundejerforpligtelserne skal efterkommes.
  Fremadrettet vil Københavns Ejendomme og Indkøb ved modtagelsen af ovennævnte påbud give lejer en frist på 14 dage til at efterkomme påbuddet og fremsende dokumentation herfor.
  Er de påbudte arbejder ikke udført inden fristens udløb, vil Københavns Ejendomme og Indkøb udføre arbejderne og derefter viderefakturere udgifterne til jer.
  P.B.V.
  Henning Tillemand