• H/F Mejlgaarden
  Kongelundsvej 199, 2300 København S.
  Indkørsel Oliefabriksvej 30, 2770 Kastrup
  Matrikel nr. 18a Sundby Overdrev

  H/F Mejlgaarden er stiftet den 18. marts 1943. Den startede med 165 lejemål, p.t. er der 115 lejemål, efter der i 1994 blev anlagt motorvej til Sverige, Øresunds, forbindelsen.
  Haveforeningen blev opført på en mark fra bondegården Mejlgaarden. Deraf kommer navnet på haveforeningen.

Kære medlemmer.

Ak ja, så er vi snart ude af november måned og det er tid til et tilbageblik for 2016, men også tid til at se fremad. Sæson i 2016 har været overskygget en hel del af el-projektet, med opgravning af vejene, som Radius stod for, som de ikke håndterede særligt godt, I skrivende stund venter vi stadig på en tilbagemelding fra Radius omkring reetableringen med perlesten vise steder på vejene i foreningen. 

Stor tak til alle de frivillige medlemmer, der med en fantastisk entusiasme og engagement der gjorde foreningens og klubbernes arrangementer til en succes. Det er de fælles arrangementer der bekræfter troen på, at kolonihavekulturen fortsat har tag i os alle, mere eller mindre! Kolonihavekulturen hvad er det egentlig? Det er der sikkert flere meninger om, men vi må som så mange andre haveforeninger konstatere, at kulturen ændrer sig og dermed er vi også nødsaget til at se på, hvordan vi kan imødekomme de ønsker og forventninger, nye som gamle medlemmer har. 

Det er udfordringen, for os alle sammen her i Mejlgaarden, hvis vi vil have en kultur der bygger på fællesskab og engagement. Så til alle nye og gamle medlemmer, kom ud af busken, tal med dine naboer tal med andre have lejere, sidst men ikke mindst benyt jeres haver i stedet for de ligger tomme og ubenyttet hen. 

Naturligvis skal der være regler og forordninger, ellers vil det hele ende i det rene anarki. Omvendt så mener jeg, med alle de regler og forordninger der tilflyder foreningerne fra forbundet og kredsen, og ikke mindst kommunen, at de har et medansvar for at flere og flere opfatter, det at være medlem i en haveforening ikke er langt fra sommerhus tanken. 

I den periode i 2016 hvor der har været gravet op på veje og stier, har bestyrelsen været meget large med hensyn til reprimander (lyse rød seddel) for ikke at vedligeholde haven og sit havestykke ud til samme.

Nedenstående brev modtog foreningen den 26 oktober 2016 fra Københavns kommune.

Påmindelse angående vedligeholdelse af kolonihaveområdet.

Københavns Ejendomme og Indkøb har d.å. modtaget en del påbud fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende manglende efterkommelse af grundejerforpligtelserne i koloni- og nyttehaveforeningerne.

Københavns Ejendomme og Indkøb gør derfor opmærksom på, at grundejerforpligtelserne påhviler lejer og at disse blandt andet indebærer:

 • Klipning og beskæring af træer, buske og hække
 • Renholdelse af stier og adgangsveje
 • Vedligeholdelse af eksisterende hegn 
 1. Lejer bedes således holde de lejede arealer i en sådan stand, at Teknik og Miljøforvaltningen ikke fremsender påbud om at grundejerforpligtelserne skal efterkommes.
 2. Fremadrettet vil Københavns Ejendomme og Indkøb ved modtagelsen af ovennævnte påbud give lejer en frist på 14 dage til at efterkomme påbuddet og fremsende dokumentation herfor.
 3. Er de påbudte arbejder ikke udført inden fristens udløb, vil Københavns Ejendomme og Indkøb udføre arbejderne og derefter viderefakturere udgifterne til jer.

Her, var der er en del haver der ikke levede op til, at vedligeholde deres haver i 2016 jf. foreningens regler og vedtægter. Så nu er det tid for selvransagelse og få gjort noget ved problemet i 2017.

P.b.v. Henning Tillemand 

 • Vigtigt Husk!!!!

  Nu nærmer tiden hvor Porten på Oliefabriksvej
  i perioden 1 november – 1 april, skal være og lukket og låst! Ved alle ind/udkørsler overholdelses dette ikke vil bestyrelsen sætte hængelås på porten, så der kun er adgang for gående eller cyklister ________________________________________
  Indbrud natten mellem d. 20-21 sept.
  Der har desværre igen været indbrud i foreningen, denne gang gik det udover marketenderiet, tyveknægtene skaffe sig adgang til butikken ved at smadre glasset i døren, ligeledes brækkede de øl automaten op som står i skuret.
  ________________________________________

 • Hærværk på foreningens ejendom

  Bestyrelsen kan konstaterer der er forøvet hærværk på en af de nye lysstander til vejbelysning i foreningen, standeren står i skellet mellem have 103 og have 104 (violvej), personen har skilt lampen ad derefter malet glasset hvidt, hvorefter glasset er forsøgt monteret igen med en skrue, det skal være monteret med 4 skruer for at den slutter tæt, det vil sige, regnen har kunnet løbe direkte ind til de elektriske installationer, standeren er nu blevet tildækket med en sort skralde pose, elektrikeren er blevet tilkaldt for at udbedre skaden.
  Hærværket er meldt til politiet.

  Bestyrelsen er meget interesseret i om nogen har observeret eller set hændelsen, det kan oplyses at hærværk på foreningens ejendom kan, evt. (hvis det er en lejer) medføre ophævelse af lejemålet.