• H/F Mejlgaarden
  Kongelundsvej 199, 2300 København S.
  Indkørsel Oliefabriksvej 30, 2770 Kastrup
  Matrikel nr. 18a Sundby Overdrev

  H/F Mejlgaarden er stiftet den 18. marts 1943. Den startede med 165 lejemål, p.t. er der 115 lejemål, efter der i 1994 blev anlagt motorvej til Sverige, Øresunds, forbindelsen.
  Haveforeningen blev opført på en mark fra bondegården Mejlgaarden. Deraf kommer navnet på haveforeningen.

 • En haveforening med mange beboere er som et miniature samfund.

  Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt miljø for beboerne i foreningen. Vi beder jer huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både jer og foreningen.

  Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden, reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde foreningen i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt også af det der ødelægges.

  Husk på! det er jer selv, der gennem havelejen skal betale istandsættelsen.

 • medlemsundersoegelse-kolonihaveforbundet

  Nu er den store medlemsundersøgelse igangsat. Den er åben for besvarelse fra d. 08. juli til og med 24. august.

  Alle medlemmer har fået tilsendt et link til den mailadresse, de står anført med i Foreningsportalen. Vi håber, at flest mulige besvarer undersøgelsen via det.  Imidlertid kan der være medlemmer, der enten ikke har modtaget mailen, eller som ikke har en mailadresse. I det tilfælde kan de tilgå undersøgelsen via følgende link:

  https://surveys.enalyzer.com?pid=h4mih4ha  Vi håber, I vil lægge linket på jeres hjemmeside, Facebookside og/eller anden kanal, I kommunikerer med medlemmerne på, så de alle får muligheden for at fortælle, hvad de ønsker sig for Kolonihaveforbundets fremtid.  Det er også muligt, at lade medlemmer udfylde skemaet i hånden ved at printe en PDF-udgave af spørgeskemaet herfra: https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/medlemsundersoegelsen-2020/

  Derefter kan I enten scanne det besvarede skema sende det til os via mail på it@kolonihave.dk eller lægge de besvarede skemaer i en konvolut og sende dem med almindelig post til adressen: Kolonihaveforbundet, Smedeholm 13C, 2730 Herlev.