Spildevandplanen 2018 - Kloakering:

Kolonihaver og husbåde har pligt til at håndtere spildevand. Alligevel påvirker kolonihaver og husbåde i dag vandkvaliteten i en række vandområder og i grundvandet.

Ydermere håndteres spildevand i et vist omfang, ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Derfor kloakeres varige kolonihaver med overnatningsmulighed inden for spildevandsplanens planperiode. Københavns Kommune ønsker i den forbindelse at sikre, at den økonomiske byrde mindskes eller udjævnes mest muligt.

I Budget 2019 for Københavns Kommune er der bevilliget midler til kloakering af kolonihaver på kommunalt ejet grund. Midlerne tilbagebetales over huslejen. Kloakeringen forventes igangsat i 2019.

Størstedelen af kolonihaverne ligger på lejet grund, som ejes af kommunen. Nogle få ligger på grunde, der ejes af DSB eller Bane Danmark. 

Hvad det reelt betyder om hvornår anlægsarbejdet påbegyndes i vores forening har i mulighed for at påvirke beslutningen i høringsfristen som er senest d. 28 februar 2019 dog skriver de, de forventer alt arbejde udført inden 2029. 

Spildevandsplan 2018