Der er kommet nye byggeregler gældende for kolonihaver beliggende i Københavns kommune, denne ændring skyldes ikke kredsen eller forbundet, men alene Københavns kommune, vi skal fremover rette os efter byggereglementet,  byggereglerne der står skrevet i BR15 (er sat ind på hjemmesiden), som bliver ændret igen sommeren 2018 til BR 18, nu er det ikke en katastrofe vi skal efterleve byggereglementet, det har ”vi i princippet” gjort hele tiden via vores byggeregler, det der er bekymrende, der bliver forventeligt en lang ventetid inden der kommer en byggetilladelse fra byg og miljø, samt det kommer til at koste X antal kroner for en ejerfuldmagt og en byggetilladelse.

Fremover skal nedstående procedure følges.

  • Søge bestyrelsen om byggetilladelse, medbringende tegning over det ønskede, når der foreligger en godkendelse fra bestyrelsen skal I

Søge kreds 1 om tilladelse, når tilladelse foreligger, skal I

  • Ansøge om en ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme & Indkøb, skal ske online via https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/ hvorefter der klikkes på fanen ”BRUGER” og derefter klikkes på ”ANSØGNING OM FULDMAGT/BYGGETILLADELSE”. Herefter udfyldes ansøgningsformularen og der skal vedhæftes en beskrivelse af byggeriet inklusiv målfaste tegninger samt tilladelsen fra kreds 1.

Hvis/når I får en ejerfuldmagt fra Københavns ejendomme sende en

  • Ansøgning om byggetilladelse skal sendes til Københavns Kommunes bygningsmyndighed, Center for Bygninger, som hører under Teknik- & Miljøforvaltningen. Ansøgningen skal indsendes online via Byg & Miljø-systemet: https://www.bygogmiljoe.dk/ og den skal indeholde kopi af tilladelse fra Kolonihaveforbundet Kreds 1 samt ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme & Indkøb.

Intet byggeri må påbegyndes før der foreligger en byggetilladelse fra byg og miljø, foreningen skal havde en kopi af byggetilladelsen.