Container


Der er container på festpladsen til haveaffald og
brændbart affald  lørdag den 12. sep. fra 09.00-
12.00 samt søndag den 13. sep. fra 09.00-11.30   

vi har bestilt en container til storskrald så her må alt komme i undtagen køleskabe,fryser og elektronikaffald her henvises der genbrugspladsen på Kirstinehøj.


Har man revet halve huse m.m. ned, henvises
der genbrugspladsen på Kirstinehøj, 

hilsen Bestyrelsen