Byggevejledning gældende fra 1 februar 2019, om ny bebyggelse i kolonihaver uden jordforurening