Der skal søges om alt byggeri
Der skal nu søges byggetilladelse til alt nyt byggeri – inklusive lukkede terrasser og drivhuse. Hvis man læser
det gældende bygningsreglement kunne man tro, at der ikke skulle søges om eksempelvis drivhuse. Men
med hjemmel i bygningsreglementet kan der kræves ansøgning om alt ud fra en helhedsbetragtning, og det
har kommunen valgt at gøre. Derfor skal der også ansøges om bl.a. lukkede terrasser og
drivhuse.

Byggevejledning gældende fra 1 februar 2019, om ny bebyggelse i kolonihaver uden jordforurening