plan for kloakering

Spørgsmål og svar_til web og infomøder2

Efter tilbagemellingen på om kloakering hvor 81 ud af 115 haver svaret 

60. ja til at tilslutte sig kloak i første etape.

21.  ville vente til sener. 

Så vi har meddelt kommunen at vi gerne vil med i første etape.

 

 

Spildevandplanen 2018 - Kloakering:

Kolonihaver og husbåde har pligt til at håndtere spildevand. Alligevel påvirker kolonihaver og husbåde i dag vandkvaliteten i en række vandområder og i grundvandet.

Ydermere håndteres spildevand i et vist omfang, ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Derfor kloakeres varige kolonihaver med overnatningsmulighed inden for spildevandsplanens planperiode. Københavns Kommune ønsker i den forbindelse at sikre, at den økonomiske byrde mindskes eller udjævnes mest muligt.

I Budget 2019 for Københavns Kommune er der bevilliget midler til kloakering af kolonihaver på kommunalt ejet grund. Midlerne tilbagebetales over huslejen. Kloakeringen forventes igangsat i 2019.

Størstedelen af kolonihaverne ligger på lejet grund, som ejes af kommunen. Nogle få ligger på grunde, der ejes af DSB eller Bane Danmark. 

Hvad det reelt betyder om hvornår anlægsarbejdet påbegyndes i vores forening har i mulighed for at påvirke beslutningen i høringsfristen som er senest d. 28 februar 2019 dog skriver de, de forventer alt arbejde udført inden 2029. 

Info-ark om kloakering

Spildevandsplan 2018