Der skal søges om alt byggeri

Der skal søges om alt byggeri
Der skal nu søges byggetilladelse til alt nyt byggeri – inklusive lukkede terrasser og drivhuse. Hvis man læser
det gældende bygningsreglement kunne man tro, at der ikke skulle søges om eksempelvis drivhuse. Men
med hjemmel i bygningsreglementet kan der kræves ansøgning om alt ud fra en helhedsbetragtning, og det
har kommunen valgt at gøre. Derfor skal der også ansøges om bl.a. lukkede terrasser og
drivhuse.

Der er kommet nye byggeregler gældende for kolonihaver beliggende i Københavns kommune, denne ændring skyldes ikke kredsen eller forbundet, men alene Københavns kommune, vi skal fremover rette os efter byggereglementet,  byggereglerne der står skrevet i BR 18, nu er det ikke en katastrofe vi skal efterleve byggereglementet, det har ”vi i princippet” gjort hele tiden via vores byggeregler, det der er bekymrende, der bliver forventeligt en lang ventetid inden der kommer en byggetilladelse fra byg og miljø.

Fremover skal nedstående procedure følges.

  • kontakt formanden om en generaldfuldmagt, medbringende tegning over det ønskede, når det foreligger skal i.
  • Ansøge om en ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme & Indkøb, skal ske online via https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/ hvorefter der klikkes på fanen ”BRUGER” og derefter klikkes på ”ANSØGNING OM FULDMAGT/BYGGETILLADELSE”. Herefter udfyldes ansøgningsformularen og der skal vedhæftes en beskrivelse af byggeriet inklusiv målfaste tegninger samt den generalde fuldmagt fra bestyrelsen.
  • https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/indhold/ans-gning-om-fuldmagtbyggetilladelse-1

Hvis/når I får en ejerfuldmagt fra Københavns ejendomme sende en

  • Ansøgning om byggetilladelse skal sendes til Københavns Kommunes bygningsmyndighed, Center for Bygninger, som hører under Teknik- & Miljøforvaltningen. Ansøgningen skal indsendes online via Byg & Miljø-systemet: https://www.bygogmiljoe.dk  og den skal indeholde kopi af tilladelse fra Kolonihaveforbundet Kreds 1 samt ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme & Indkøb.

Intet byggeri må påbegyndes før der foreligger en byggetilladelse fra byg og miljø, foreningen skal havde en kopi af byggetilladelsen.