vær opmærksom på

Rivning af havegang:

Rivning og lugning uden for haven skal foretages hver søndag inden kl. 11.00. Husk at skuffe og rive til midten af vejen

huller i vejen skal udbedres med de skærver som ligger på pladsen bagved boldtburet  

grene der hænger ud over vejen skal beskæres

Ved havelågerne, skal der være placeret en postkasse med et tydeligt have nr. og et evt. navn

Haveloddernes beplantning: Forbud mod beplantning af ”skovtræer”, birketræer, piletræer og pilebuske, samt guldregn, i havelodderne: (Dette til beskyttelse af foreningens hoveddræn) Overtagelse af et havelod ved køb, skal være betinget af opfyldelse af et krav fra foreningens bestyrelse, om fjernelse af ”skovtræer”, birketræer, piletræer/buske, samt guldregn af nuværende lejer.

Vandmåler:

Vandmåleren må kun fjernes og udskiftes af en af bestyrelsen godkendt person og skal være til gængelig for aflæsning.

Forsikringer / Medlemsoplysninger: 

Der er kommet mange nye medlemmer i haveforeningen og det er vigtigt at man får tegnet en brandforsikring på huset da det er et krav fra Københavns Kommune.

Hvis man er flyttede til en ny adresse eller fået nyt telefonnummer skal dette sende til Kasserne eller formanden så medlemsoplysningerne hele tiden er opdateret.